Ngày 30 Tháng 11 Năm 2023 / Thời gian 19:02
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tháng 12/2023
Quyết định số 347/QĐ-SGTVT-P5 ngày 07 tháng 6 năm 2022 Về việc công bố Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Thông báo Nghị quyết Đảng uỷ tháng 11 năm 2023
Về việc yêu cầu đưa xe vào hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tháng 11/2023
Quyết định về việc thu hồi Giấy phép và Phù hiệu kinh doanh vận tả
Thông báo Nghị quyết Đảng uỷ tháng 10 năm 2023
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tháng 10/2023
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tháng 9/2023 (Điều chỉnh)
Thông báo Nghị quyết Đảng uỷ tháng 09 năm 2023
Thông báo về việc ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh