Ngày 01 Tháng 03 Năm 2024 / Thời gian 00:17

Hội Nông dân Thành phố Hải Phòng giải ngân 700 triệu đồng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân TW

Ngày 13 Tháng 03 Năm 2020 - 84285 Lượt xem

Chiều ngày 26/02/2020, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân thành phố thực hiện giải ngân 02 Dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân, tổng nguồn 700 triệu đồng. Theo dự án: “Nuôi cá rô phi thương phẩm” (xã Mỹ Đức), “Nuôi cá trắm cỏ thương  phẩm” (xã Chiến Thắng), mỗi hộ được vay số tiền từ 15-20 triệu đồng từ nguồn ủy thác của Trung ương Hội, thời gian vay vốn là 24 tháng, phí trả 0,7% tháng thông qua Chi Hội Nông dân.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, huyện An Lão; Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Đức chụp ảnh
lưu niệm cùng Ban Chủ nhiệm Tổ Hợp tác “nuôi cá rô phi thương phẩm” (xã Mỹ Đức)

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Thành phố đề nghị các hộ vay vốn sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, trả gốc, phí đúng hạn, tạo niềm tin với Quỹ hội để trong thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm nhiều nguồn vốn hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống./.