Ngày 01 Tháng 03 Năm 2024 / Thời gian 01:51

Thanh Miện: Đẩy mạnh giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông

Ngày 29 Tháng 10 Năm 2022 - 95673 Lượt xem

      Triển khai Kế hoạch số 157/KH-BATGT ngày 07/10/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương về phối hợp triển khai thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022; Kế hoạch số 15/KH-BATGT ngày 06/9/2022 của Ban An toàn giao thông huyện Thanh Miện về việc phối hợp liên ngành giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện năm 2022, huyện Thanh Miện; Thông báo số 18/TB-ATGT ngày 19/102022 của Ban ATGT huyện Thanh Miện về thời gian giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh qua địa bàn huyện Thanh Miện

      Ngày 26/10/2022, các lực lượng của huyện Thanh Miện đã phối hợp với Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải, Thanh tra Sở, Công ty Cổ phần Cầu đường bộ tiến hành tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang trên đường tỉnh 392 đoạn qua xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện. Kết quả đã phát quang 97 cây xanh che khuất tầm nhìn, thu giữ 01 ô, tháo dỡ 11 biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Qua đó tạo lập, duy trì hành lang ATGT đường bộ, nhằm khai thác có hiệu quả công trình gia thông, đảm bảo cho các tuyến đường thông thoáng, mở rộng tầm nhìn, nâng cao nhận thức của nhân dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình giao thông, hành lang ATGT đường bộ