Ngày 30 Tháng 11 Năm 2023 / Thời gian 17:56

Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT trong thời gian cao điểm mùa thu hoạch vải thiều

1/6/2023 - 44369 Lượt xem

     Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; triển khai Quy chế phối hợp số 1723/QCPH-CAT-SGTVT ngày 14/8/2019 của Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải; căn cứ tình hình thực tế, đặc biệt là công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian cao điểm thu hoạch vải thiều tại địa phương, Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Công an huyện Thanh Hà thống nhất và ký triển khai Kế hoạch số 150/KHLN-TTr-CAH ngày 25/5/2023 về phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thanh Hà.

      Thời gian phối hợp cao điểm từ ngày 29/5/2023 đến 30/6/2023, tối thiểu phối hợp kiểm tra 02 ngày/01 tuần.

      Qua đợt cao điểm kiểm tra, mục đích nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn, đặc biệt tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm xe đầu kéo, xe tải từ 04 trục trở lên vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thanh Hà, các xe tải thu gom nông sản, vải thiều trên địa bàn huyện dừng, đỗ xe không đúng quy định, gây ùn tắc giao thông, nguy cơ mất an toàn giao thông; góp phần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, chấn chỉnh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trong thời gian cao điểm mùa thu hoạch vải thiều trên địa bàn huyện Thành Hà./.