Ngày 01 Tháng 03 Năm 2024 / Thời gian 00:19

Nam sách: Quyết liệt giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Ngày 30 Tháng 11 Năm 2022 - 102088 Lượt xem

         Thực hiện kế hoạch số 141/KH-ATGT ngày 15/7/2022 và kế hoạch số 181/KH- ATGT ngày 28/10/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh về  việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 37, các đường tỉnh 390, ĐT390D, ĐT 390C, đường huyện năm 2022.

          Với quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, UBND huyện Nam Sách phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở thực hiện các biện pháp giải tỏa hành lang an toàn giao thông, phù hợp với thực tế của địa phương

          Từ ngày 15/11/202 đến ngày 17/11/2022, Ban An toàn giao thông huyện Nam Sách phối hợp với Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải, Thanh tra Sở  và các lực lượng liên ngành của huyện Nam Sách, Công ty Cổ phần Cầu đường bộ tiến hành tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang trên các đường tỉnh 390, ĐT390D, ĐT 390C quốc lộ 37 và thị trấn Nam Sách. Kết quả đã xử lý 120m mái che mái vẩy  phát quang 305 cây xanh che khuất tầm nhìn, tháo dỡ  một số biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông.

          Qua đợt giải tỏa, duy trì hành lang ATGT đường bộ, nhằm khai thác có hiệu quả công trình gia thông, đảm bảo cho các tuyến đường thông thoáng, mở rộng tầm nhìn, nâng cao nhận thức của nhân dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình giao thông, hành lang ATGT đường bộ./.