Ngày 01 Tháng 03 Năm 2024 / Thời gian 00:22

Hưởng ứng Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tỉnh Hải Dương” năm 2022.

Ngày 11 Tháng 09 Năm 2022 - 96417 Lượt xem
Trong hai ngày 23, 24 tháng 8 năm 2022 tại Trung tâm văn hoá Xứ Đông, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Ngành Giao thông vận tải Hải Dương đã tham gia hiến máu hưởng ứng "Chiến dịch những giọt máu hồng" hè 2022 và Chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ X năm 2022 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hải Dương phát động.
Với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, 64 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Ngành Giao thông vận tải đã trực tiếp tham gia hiến máu. Kết thúc chương trình đã có 17.100 ml tương đương với 69 đơn vị máu được hiến tặng, góp phần đảm bảo đủ nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện,đồng thời tạo nguồn dự phòng phục vụ nhu cầu trong năm 2022.
Đây là lần thứ hai trong năm 2022, đoàn viên công đoàn Ngành Giao thông vận tải Hải Dương tham gia hiến máu. Qua hoạt đọng này đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Ngành Giao thông vận tải Hải Dương về vai trò, tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện cũng như khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, xung kích vì cộng đồng./.
Nguồn: http://sogtvt.haiduong.gov.vn/