Ngày 01 Tháng 03 Năm 2024 / Thời gian 00:32

Hội thảo chuyển đổi số ngành giao thông vận tải

Ngày 11 Tháng 09 Năm 2022 - 81866 Lượt xem
 
           Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở, Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Viettel Hải Dương. Tham dự Hội thảo có các đồng chí đang làm việc tại các phòng, ban, đơn vị thuộc sở; đại diện các đơn vị tham gia kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến giao thông vận tải như: Bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa; tư vấn thiết kế, giám sát thi công đường bộ; các cơ sở đào tạo lái xe; một số doanh nghiệp vận tải …
            Tại Hội thảo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đưa ra cái nhìn toàn diện, rõ nét về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số theo quan điểm chỉ đạo của Chính phủ và các kế hoạch, chương trình, chỉ đạo triển khai chuyển đổi số của tỉnh.
           Đại diện Viettel Hải Dương trình bày một số giải pháp chuyển đổi số của doanh nghiệp và đề xuất giải pháp chuyển đổi số của Ngành Giao thông vận tải như số hóa các giao dịch/quy trình nghiệp vụ nội bộ, dữ liệu tài sản, định danh điện tử hợp nhất, lấy người dùng làm trung tâm, dữ liệu được tái sử dụng tối đa…
          Các tham luận tại Hội thảo nêu ý kiến về ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý trong các lĩnh vực của Ngành như: Lưu lượng giao thông trên các tuyến quốc lộ, ùn tắc giao thông; các hệ thống quản lý an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng, phương tiện và người điều khiển phương tiện, đăng kiểm, quản lý vận tải…
           Phát biểu tại Hội thảo đồng chí Vũ Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở khẳng định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành Giao thông vận tải trong thời gian tới, vì vậy mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần thay đổi nhận thức và cách làm; áp dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ngành Giao thông vận tải. Đồng thời, đồng chí cũng nêu ra một số nội dung còn vướng mắc như cơ sở pháp lý chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số, việc chia sẻ dữ liệu … và đề nghị các có cơ quan liên quan nghiên cứu ban hành, sửa đổi, bổ sung./.
Nguồn: http://sogtvt.haiduong.gov.vn/