Ngày 30 Tháng 11 Năm 2023 / Thời gian 17:45

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2023

4/6/2023 - 58087 Lượt xem

 Ngày 31/5/2023, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị sơ giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2023 và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý.Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ nhiệm UBKT, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Vũ Văn Tùng, Bí thư Đảng uỷ- Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở, Trưởng các phòng, Ban, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị nghe đồng chí Vũ Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Sở báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, BCH Đảng bộ Sở đã chủ động, nhận định những thuận lợi, khó khăn, hạn chế để ban hành kịp thời các Chương trình, Nghị quyết và chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch, trọng tâm công tác; tập trung củng cố kỷ luật Đảng, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Qua đánh giá chung về kết quả triển khai thực hiện nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải cơ bản đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, cụ thể: 05/05 chỉ tiêu về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đều đạt và vượt yêu cầu, trong đó đặc biệt là chỉ tiêu về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đã vượt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến tham luận như của các Chi bộ: Chi bộ Kế hoạch - Tài chính thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn về công tác thu phí, lệ phí và giải ngân nguồn vốn sự nghiêp giao thông kế hoạch năm 2023” Chi bộ Vận tải Phương tiện và Người lái " Những tồn tại và khó khăn trong công tác vận tải đăng kiểm ". Chi bộ Thanh tra Sở " Về việc nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra ngành Giao thông vận tải ". Chi bộ Ban Quản lý Bảo trì Công trình giao thông " Kết quả đạt được trong công tác Quản lý bảo trì giao thông trên địa bàn tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua và mục tiêu phấn đấu trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo ". Chi Trung tâm Điều hành và Giám sát Giao thông vận tải “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị”

Hội nghị cũng được nghe báo cáo sơ kết Kết quả công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thu Thu Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Giao thông vận tải trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội, nổi bật như: Chất lượng tham mưu, Cải cách hành chính, dân vận chính quyền; Đoàn kết: Cụ thể hóa các chủ trương của cấp trên bài bản, nghiêm túc,. kịp thời… đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, đồng chí Vũ Văn Tùng - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để hoàn thiện bổ sung vào báo cáo sơ kết. Bên cạnh đó, đồng chí Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cũng đánh giá và khẳng định: Tập thể Đảng bộ Sở luôn phát huy truyền thống đoàn kết, triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Nhờ đó, Đảng bộ Sở đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng của tỉnh nhà. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở, Cấp ủy các chi bộ, Lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, gương mẫu thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực hơn nữa để xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị đã đề ra.

Hội nghị cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo quản lý: đối với các chức danh trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở./.