Ngày 01 Tháng 03 Năm 2024 / Thời gian 02:32

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 30 Tháng 12 Năm 2022 - 95779 Lượt xem

       Ngày 29/12, tại Hội trường tầng 5, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự  và Chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đ/c Vũ Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy truyền đạt các chuyên đề

                               Đ/c Vũ Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy truyền đạt các chuyên đề

        Hội nghị được nghe đồng chí Vũ Văn Tùng, Bí thư Đảng uỷ truyền đạt nội dung 04 chuyên đề: Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;  Kết luận số 45-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

       Cùng ngày, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, năm 2022 mặc dù còn có nhiều khóa khăn và dịch Covid - 19 nhưng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ngành Giao thông vận tải đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Phát huy kết quả đạt được, năm 2023 toàn Đảng bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành, trong đó tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải, quản lý tốt quy hoạch, phối hợp triển khai các dự án, đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao hiệu quả trong công tác.

Đ/c Vũ Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết

                              Đ/c Vũ Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết

        Phát biểu Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở khẳng định: Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương đã được Đảng bộ tổ chức triển khai nghiêm túc, ngay sau Hội nghị, các chi bộ tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu và tuyên truyền sâu rộng giúp cán bộ, đảng viên nắm bắt và thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6. Đối với nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đề nghị các chi bộ và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành bắt tay ngay vào thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023./.