Ngày 01 Tháng 03 Năm 2024 / Thời gian 01:53

THÔNG TIN CÁC BẾN THỦY NỘI ĐỊA CÓ PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

STT Tên bến Loại bến Chủ bến Vị trí Địa danh Thời hạn hết hiệu lực hoạt động
Lý trình Bờ (Bên trái, Bên phải), sông
+ Huyện Cẩm Giàng
1 Bến Minh Thanh Hàng hóa Công ty xây dựng & vận tải Minh Thanh (TNHH) Km43+500 - Km43+660 Bên phải S. Thái Bình Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương 2024-03-08
2 Bến Tiên Kiều Hàng hóa Cty TNHH Thái Dương Km77+381,5 - Km78 Bên phải Sông Thái Bình Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương 2024-03-29
3 Bến Anh Ánh Hàng hóa Công ty TNHH Anh ánh Km78+180 - Km78+310 Bên phải S. Thái Bình Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương 2024-04-07
4 Bến Phạm Thị Ngãi Hàng hóa Phạm Thị Ngãi Km81+650 - Km81+718 Bên phải S. Thái Bình Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương 2023-12-05
+ Thành phố Chí Linh
1 Bến Nguyễn Văn Chung Bến hàng hoá Nguyễn Văn Chung Km41+210 - Km41+370 "Bên trái S. Kinh Thầy" Nhân Huệ - Chí Linh - Hải Dương 2024-04-23
2 Bến Vũ Đình Chế Bến hàng hoá Vũ Đình Chế Km41+050 - Km41+160 "Bên trái S. Kinh Thầy" Cổ Thành - Chí Linh - Hải Dương 2024-06-20
3 Bến HD 0801 NĐPT Cty Mạnh Duy Km15+400 - Km15+500 Bên trái S. Kinh Thầy Kênh Giang - Chí Linh - Hải Dương Hết thời hạn, chưa công bố lại hoạt động
4 Bến Mạnh Dũng Bến hàng hoá Công ty CP Mạnh Dũng Km14+800 - Km15+211 "Bên trái S. Kinh Thầy" Văn Đức - Chí Linh - Hải Dương 2024-02-02
5 Bến Hoa Sáu Bến hàng hoá Hộ kinh doanh Hoa Sáu Km41+027 - Km41+149 "Bên trái S. Kinh Thầy" Xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 2026-05-17
6 Bến ông Đạt Bến hàng hoá Hộ kinh doanh Lê Văn Đạt Km41+150 - Km41+257 "Bên trái S. Kinh Thầy" Xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 2026-05-17
7 Bến ông Tuyên Hàng hóa Hộ kinh doanh Nguyễn Tuyên Km41+379 - Km41+512 "Bên trái S. Kinh Thầy" Xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 2026-05-17
8 Bến Ông Xui Hàng hóa Nguyễn Văn Xui Km97+800 - Km97+970 "Bên trái S. Thái Bình" Xã Cổ Thành, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương 2022-05-06
9 Bà Mai Hàng hóa Nguyễn Thị Mai Km98 - Km98+100 "Bên trái S. Thái Bình" Xã Cổ Thành, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương 2024-04-07
10 Bến Cao Cường Hàng hóa Cty cổ phần công nghiệp - dịch vụ Cao Cường Km99+240 - Km99+318,9 "Bên trái S. Thái Bình" Phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương Hết thời hạn, chưa công bố lại hoạt động
11 Bến Ông Lợi Hàng hóa Vũ Văn Lợi Km99+400 - Km99+420 "Bên trái S. Thái Bình" Phường Phả Lại, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương 2024-01-01
12 Bến Ông Kiểm Hàng hóa Trương Xuân Kiểm Km03+ 585 - Km03+750 "Bên trái S.Thương" Phường Phả Lại, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương 2024-01-01
13 Bến Ông Lưu Hàng hóa Đồng Văn Lưu Km03+850 - Km03+900 "Bên trái S.Thương" Xã Hưng Đạo, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương 2024-01-01
14 Bến Bà Nguyệt Hàng hóa Bà Đinh Thị Nguyệt Km06+300 - Km06+426 "Bên trái S.Thương" Xã Hưng Đạo, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương 2024-01-01
+ Huyện Kim Thành
1 Bến Minh Trường Sơn (Nguyễn V Viễn) Hàng hóa Cty CP Minh Trường Sơn Km40+110 - Km40+260 "Bên trái S. Lạch Tray" Đại Đức - Kim Thành - Hải Dương 2024-01-01
2 Bến Vũ Văn Thành ( Hiệp Thành) Bến hàng hoá Vũ Văn Thành Km36+990 - Km37+200 "Bên trái S. Lạch Tray" Tam Kỳ - Kim Thành - Hải Dương 2024-01-01
+ Huyện Kinh Môn
1 Bến Hoành Sơn ĐM&SC Cty CP TM,VT,DV Hoành Sơn Km39+223 - Km39+300 "Bên trái S. Kinh Thầy" Hoành Sơn - Kinh Môn - Hải Dương 2023-12-05
2 Bến HD 0935(thay thế HD 0849) KD Dầu Diezel Công ty TNHH Tứ Cường Km22+800 - Km22+900 "Bên phải S. Kinh Thầy" Phúc Thành - Kinh Môn - Hải Dương 2024-01-01
+ Huyện Nam Sách
1 Bến Nguyễn Xuân Mạnh Bến hàng hoá Nguyễn Xuân Mạnh Km43+900 - Km44 "Bên phải S. Kinh Thầy" Hiệp Cát - Nam Sách - Hải Dương 2024-01-13
2 Bến Đoàn Bá Mát Bến hàng hoá Đoàn Bá Mát Km43+750 - Km43+800 "Bên phải S. Kinh Thầy" Hiệp Cát - Nam Sách - Hải Dương 2024-11-02