Ngày 30 Tháng 11 Năm 2023 / Thời gian 17:16

Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn về công tác trật tự an toàn giao thông năm 2023

14/11/2023 - 5539 Lượt xem

      Ngày 10/11/2023, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2023.

       Gần 100 đại biểu tham dự là báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ theo dõi, thực hiện công tác tuyên truyền, bảo đảm an toàn giao thông của các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố.

       Tại buổi tập huấn, đồng chí Vũ Duy Bôn - Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh đã thông tin về tình hình tai nạn giao thông thế giới và trong nước, những yếu tố rủi ro liên quan đến tai nạn giao thông và công tác truyền thông về an toàn giao thông hiện nay.

          Buổi tập huấn giúp học viên có thêm kiến thức cơ bản về an toàn giao thông để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông trong cộng đồng góp phần tiếp tục kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông trong tỉnh./.