Ngày 30 Tháng 11 Năm 2023 / Thời gian 18:17
Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn về công tác trật tự an toàn giao thông năm 2023
SƠ KẾT CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV/2023
Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức khám sức khỏe và kiểm tra việc lái xe sử dụng chất ma túy
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông tại một số công trường học
Kế hoạch tổ chức và Thể lệ liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023
Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tập huấn kiến thức về an toàn giao thông cho gần 900 cán bộ, giáo viên
UBND tỉnh chỉ đạo: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
Sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023
Sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Nội dung tóm tắt

Tăng cường bảo đảm an toàn các bến đò, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa bão năm 2023
Phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè